Προωθητική ενέργεια GeoMakeIt

Η Ομάδα Έργου του GeoMakeIt προς ενίσχυση της διάχυσης και δημοσιότητας των δράσεων του Έργου προχώρησε σε στοχευμένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου μέσω διαφημίσεων στο Διαδίκτυο και τεχνικών affiliate marketing. 


Μια χαρακτηριστική περίπτωση ανάρτησης υλικού διάχυσης για το GeoMakeIt στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών της Σύμπραξης βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.lamiareport.gr/index.php/afieroma/item/255758


Οι δραστηριότητες επικοινωνίας του Έργου κρίνονται στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων καθώς και για την προώθηση και προβολή των αποτελεσμάτων του Έργου, την πρόκληση του ενδιαφέροντος του κοινού και τη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας «έγκαιρης υιοθέτησης» των εφαρμογών του Έργου.