Συνάντηση της Ομάδας Έργου GeoMakeIt στις 11-10-2019

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνάντηση μεταξύ των εταίρων του ερευνητικού έργου GeoMakeIt. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Συντονιστή του έργου, SMARTS IKE.


Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διαχειριστικά και τεχνικά ζητήματα, εστιάζοντας στον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος, στην αποσαφήνιση των λειτουργιών των επιμέρους υποσυστημάτων και στον συνολικό χρονοπρογραμματισμό των επόμενων ενεργειών υλοποίησης του Έργου.


Παράλληλα, οι εταίροι του GeoMake-It συμφώνησαν σε μια σειρά από δράσεις με στόχο να ενισχύσουν τη διάχυση και προώθηση των αποτελεσμάτων του Έργου, σε πρώτη φάση μέσω ολοκλήρωσης της δημιουργίας της επίσημης ιστοσελίδας του Έργου.