Απομακρυσμένη συνάντηση της Ομάδας Έργου GeoMakeIt στις 5/3/2021

Την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε απομακρυσμένη συνάντηση μεταξύ των εταίρων του ερευνητικού έργου GeoMakeIt. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσω του της διαδικτυακής video conference υπηρεσίας whereby την οποία παρείχε η εταιρεία Συντονιστής του έργου, SMARTS IKE, Λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19.


Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διαχειριστικά και τεχνικά ζητήματα, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των σχετικών Υποσυστημάτων και διεπαφών χρήστη και στην οριστικοποίηση ανοιχτών θεμάτων που άπτονται του πλάνου πιλοτικών δοκιμών του έργου.


Παράλληλα, οι εταίροι του MELTOPENLAB συμφώνησαν σε μια σειρά από δράσεις με στόχο να ενισχύσουν τη διάχυση και προώθηση των αποτελεσμάτων του Έργου.