Σχετικά με το έργο

Τα Γεω-Παιχνίδια είναι παιχνίδια που παίζονται μέσω κινητών έξυπνων συσκευών με αισθητήρες GPS (Global Positioning System) και απαιτούν από το χρήστη την επίσκεψη/πλοήγηση σε πραγματικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Αν και παιχνίδια που βασίζονταν σε GPS είχαν εμφανιστεί ήδη από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας και μεγάλες εταιρείες όπως η Google αναγνώρισαν σχετικά νωρίς την καινούργια αγορά που δημιουργούνταν (ίδρυση της Niantic to 2010), εντούτοις για αρκετά χρόνια το κοινό της συγκεκριμένης αγοράς ήταν αρκετά περιορισμένο, ακόμα και στην περίπτωση του Geocaching (7Μ χρήστες). Η τεράστια πρόσφατη επιτυχία του Pokemon GO (650Μ downloads) διέλυσε οποιεσδήποτε αμφιβολίες υπήρχαν σχετικά με τη δυναμική που μπορούν να έχουν τα Γεω-Παιχνίδια.

Δυστυχώς η ανάπτυξη Γεω-Παιχνιδιών ακόμα και χρησιμοποιώντας περιβάλλοντα ανάπτυξης όπως το Unity κάθε άλλο παρά απλή διαδικασία μπορεί να χαρακτηριστεί και απαιτεί από το δημιουργό να έχει υπόβαθρο στην Πληροφορική. Ο κύριος λόγος είναι ότι η ανάπτυξη γίνεται συνήθως σε γλώσσες προγραμματισμού γενικού σκοπού (πχ. C#) που έχουν αυξημένες δυνατότητες αλλά και πολυπλοκότητα. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται το εύρος των δυνητικών δημιουργών Γεω-Παιχνιδιών. Ταυτοχρόνως, σειρά μελετών έχει καταδείξει την αξία του παραδείγματος του οπτικού προγραμματισμού ως εργαλείο μάθησης για παιδιά δημοτικού σχολείου.

Ορμώμενοι από τις παραπάνω παρατηρήσεις, στα πλαίσια του έργου GeoMake-It στόχος είναι η κατασκευή διαδικτυακής πλατφόρμας όπου θα μπορεί κάποιος χρήστης χωρίς καμία ή με ελάχιστες γνώσεις προγραμματισμού, να σχεδιάζει και να εκκινεί το δικό του Γεω-Παιχνίδι. Με άλλα λόγια στόχος του GeoMake-It είναι η παροχή εύχρηστου περιβάλλοντος και υποδομής για την ανάπτυξη και διεξαγωγή Γεω-παιχνιδιών και όχι η παραγωγή Γεω-παιχνιδιών καθαυτή (που θα γίνει στα πλαίσια ελέγχου και αξιολόγησης της πλατφόρμας). Αναμένοντας από τους τελικούς χρήστες να γίνουν κτίστες των Γεω-παιχνιδιών που επιθυμούν και προσφέροντας για το σκοπό αυτό εργαλεία που μπορεί να τα διαχειριστούν ακόμα και άτομα χαμηλών ηλικιακών ομάδων (π.χ. 10-14), προσδοκία είναι ότι το GeoMake-It θα τύχει ευρείας αποδοχής.

Στόχος του έργου είναι με τη λήξη του να υπάρξει ένα σύστημα που η δυνητική του εμπορική απήχηση αφορά στους κατόχους κινητών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εύκολη χρήση του από χαμηλές ηλικιακές ομάδες. Επιπροσθέτως αν και ο κύριος τομέας επικέντρωσης του έργου είναι στον τομέα των παιχνιδιών διασκέδασης, εντούτοις προσδοκούμε ότι η πλατφόρμα GeoMake-It μπορεί να αποβεί χρήσιμη και σε άλλους τομείς πχ. serious games, τουρισμός (επίσκεψη αξιοθέατων μέσω Γεω-Παιχνιδιού) κλπ. Σημειώνεται ότι με το πέρας του έργου (αλλά και νωρίτερα αναλόγως των εξελίξεων στη σχετική αγορά) θα επιδιωχθεί η εμπορική εκμετάλλευση της πλατφόρμας μέσω εταιρείας τεχνοβλαστού που θα συγκροτηθεί από τους συμμετέχοντες στο έργο κατόπιν μελέτης σκοπιμότητας.

Αν και σε ερευνητικό επίπεδο υπάρχουν εργασίες με κατεύθυνση παρόμοια του GeoMake-It, π.χ. Tidy City, εντούτοις αφορούν σε πολύ περιορισμένες εκδοχές των επιδιωκόμενων στόχων του GeoMake-It. Συγκεκριμένα, συνήθως αναφέρονται σε ένα μόνο σενάριο παιχνιδιού (σχετικά απλοϊκό), π.χ., κυνήγι θησαυρού, ενώ δε λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα έτσι ώστε να καταστήσουν το περιβάλλον ανάπτυξης φιλικό προς χαμηλές ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον δεν έχουν τύχει σημαντικής αποδοχής σε εμπορικό επίπεδο. Στα πλαίσια του έργου θα γίνει προσπάθεια ενσωμάτωσης υπαρχόντων ερευνητικών αποτελεσμάτων όσον αφορά στην αύξηση της απήχησης των Γεω-Παιχνιδιών, πχ. ενσωμάτωση video, χρήση επαυξημένης πραγματικότητας, ενίσχυση της κουλτούρας κοινότητας κλπ.